یکی از مسائل مهمی که به عهده علما و فقها و روحانیت است، مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست های اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است. هرچند که این بلیه، دامنگیر همه ملت های جهان گردیده است و عملا بردگی جدیدی بر همه ملت ها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند و

حق تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است

و علی رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمین های حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر و درماندگی کرفتار آمده اند و کمونیستها و زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهانخواران،حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم  سلب کرده اند و با ایجاد مراکز انحصاری و چند ملیتی،عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راه های صدور و استخراج و توزیع و عرضه و تقاضا و حتی نرخ گذاری و بانکداری را به خود منتهی نموده اند و با القای تفکرات و تحقیقات خود ساخته، به توده های محروم باورانده اند که

 باید تحت نفوذ ما زندگی کرده

و الا راهی برای ادامه حیات پابرهنه ها،جز تن دادن به فقر باقی نمانده است و این مقتضای خلقت و جامعه انسانی است که

 اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند !!!

 

 

 

 

و گروهی اندک هم از پرخوری و اسراف و تعیشها جانشان به لب آید!!!

 

 

 

 

 

 

به هر حال این مصیبتی است که جهانخواران بر بشریت تحمیل کرده اندو کشورهای اسلامی به واسطه ضعف مدیریت ها و وابستگی، به وضعیت اسف بار گرفتار شده اند که

این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام،طرح ها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به در آورند.

 

نکات:

1-این ظلم فقط مختص غرب نیست و به همون اندازه شرق هم دست داره.

2-منظور از بردگی جدید فقط کشورهای زیر سلطه و فقیر نیستن،بلکه همه ملت ها زیر بار زور و ستم وبردگی رفتن.(همه ملتهایی که به نحوی میخوان آزاده و مستقل زندگی کنن و وابستگی به احدی جز الله نداشته باشن...)

3- کشورهای تحت ستم اغلب دارای منافع مادی زیادی هستن(این پول و ثروت و سرمایه داریه که آدمو می کنه شیطان بزرگ...)

4-مردم بدبخت خودشونم باورشون شده که حتما باید زیر سلطه یه ارباب زندگی کنن وگرنه....(علما و روحانیون محترم یکی از وظیفه هاشون بیدار کردن  این بیچار هاس)

5-امان از فاصله طبقاتی......

6-چرا باید کشورهای اسلامی به خاطر نداشتن مدیریت صحیح و سالم زیر بار ستم برن؟؟؟؟
7-علما و روحانیون محترم کارشناس؛تا کی میخواین دست رو دست بذارین و خودتون رو دست کم بگیرین؟؟؟

حضرت امام از شما روحانیون ؛اقتصاد دان میخوان....