لیله الرغایب!!!

 

اولین پنج شنبه ماه جلیل القدر رجب

شب آرزوها...

 

یه روز،روزه! و یه شب مناجات با خدا با خوندن یه ١٢ رکعت مشتی!!!با ملحقات...

بعد، گفتن تک تک آرزوهات با خدا!

کنکور،دانشگاه،ازدواج،مردی سوار بر اسب سفید یا زنی...(سانسور!)نیشخند

ماشین،خونه،ثروت،قدرت و ......................................................

میتونین به جای نقطه چینها هرچی دلتون می خواد بذارین.

همه اونا رو تو یه برگه بنویسین و یه جای محرمانه قایم کنین!متفکر

(تبصره:البته باید توجه داشته باشین که آرزوهای غیر منطقی رو حتی الامکان ننویسن که تو مرحله بعد دچار افسردگی نشین)خنده

سال بعد....

برگه رو بردارین و ببینین به کدوم آرزوتون رسیدینقلب

خیلی جالبه

امتحان کنین....

 

........................................... 

 

فردا شب تو نمازامون ،خالصانه یه آرزوی دسته جمعی بکنیم

تو این آرزو تبصره بالا کاملا رعایت میشه...

 

از خدا بخوایم وقتی سال بعد همین موقع برگه آرزوهامونو برداشتیم و در حال خط زدن آرزوهایی بودیم که بهشون رسیدیم!

 

همه با هم یه آرزوی مشترک رو که در صدر آرزوهامون نوشتیم با اشک شوق خط بزنیم!!

 

آرزو هایم زیر انبوهی از خاکستر


هنوز نفس می کشد


هنوز شعله ورند


نسیم مهربانی تو کدام جمعه  می وزد؟؟؟