آهای مسئولین فرهنگی دولت!!!!

نمایشگاه را دیدیم و دیدیم اونچه رو نباید در مملکت اسلامی دید!!!

مساحتی خیلی عظیم برای کتاب...

و اندک مساحتی برای سیل عظیم نمازگزاران ....

اونم در کجا؟؟؟؟
مصلی بزرگ امام خمینی !!!!

آخه چی شده!!؟؟؟

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یکسال روی یک طرح فرهنگی اینچنینی  تمرکز می کنین و برنامه ریزی انجام میدین ولی......

........................................................................

کاش بودین دیروز تو نمایشگاه  و میدیدین چه وضعیت اسف باری تو نماز خونه نمایشگاه بود!!!

بهتون قول میدم مساحتی که واسه  مواد غذایی تعبیه کرده بودن به مراتب بیشتر از نماز خونه هاش بود!!!

مثلا نمایشگاه تو همین ایران اسلامی خودمون بود.......

دیروز دیگه مطمئن شدم دولت یه چیزیش هست!!!!!!!!!