دل نوشت:دلم برای نوشتن برایتان تنگ شده...

جمجمه که هیچ...

تمام وجودم برای تو...

 

فرزندم

اکر کوه ها از جا کنده شوند، تو پا برجا باش...

دندان ها را روی هم بفشار

جمجمه ات را به خدا بسپار...

قدمت را روی زمین چونان میخ فرو رفته ثابت بدار

چشم به آخرین صفوف دشمن بدوز

و دیده از نیروها و بارقه های شمشیر آنان بپوش

و خیره مباش

و بدان که پیروزی از آن خداوند سبحان است.


 

از سخنان مولا در جنگ جمل به فرزندش محمد ابن حنفیه هنگامی که پرچم را به دست او داد...

..................................................................

1- بعد از مدت ها به این نامه زیبا و معروف رسیدم که اول بار در وبگاه دوئل خوانده بودمش...پر از معانی عظیم تربیتی و معنوی است که انسان را ورزیده جنگی بزرگ با ابرقدرتان زمانه می کند...

2- نکاتتان را بنویسید... ( به من بیچاره کمک کنید...)