طرح نوشت: یک فنجان محبتـــ الهی تقدیمتان باد.

الکی نوشت:گاهی با دلم فکر می کنم اگر نشود ماه رمضانم به پایان رسد، و اجل مهلتم ندهد؛ ایا روزهای اخیــــرم را مورد رضای خدا گذراندم و آیا روزه هایم برای خدا بود؟

 

در نظرسنجی آخر وبلاگ شرکت کنید.