راه روشن (14): شیطان با همه قوا آمده!ما چه کردیم؟؟؟

1)آگاه شوید که شیطان؛ سواران و پیادگان خود را جلب و بسیج نموده است.

من بینایی ام را با خود دارم

هرگز امری را بر خود مشتبه نساخته ام  کسی نتوانسته است امری را بر من مشتبه بسازد...

 

2)سوگند به خدا، حوضی برای آنان پر خواهم کرد که ساقی آن خودم باشم!

که اگر وارد آن حوض شوند نتوانند بیرون روند و اگر از آن بگریزند نتوانند برگردند...!

 

برای دیدن ترجمه و تفسیر و تفصیل این خطبه به اینجا بروید...

 ..............................................

 

به نظرتان ما باید چه کنیم در مقابل حزب الشیطان!!!!؟؟؟؟

وظیفه امروز ما چیست؟؟؟


/ 2 نظر / 6 بازدید