هدف مدرنیته قبح زدایی از همه ارزش هاست...

تنها کافی است سری به ادارات و اماکن مختلط کاری و اداری بزنید. آنگاه متوجه تیتر مطلب خواهید شد.
 شرح و بسط دین و جایگاه آن در روابط زن و مرد نامحرم کار من و در تخصص من نیست اما آنچه اهمیت دارد نمود رفتارهای بعضا زشت و خلاف شئون مملکت اسلامی است. رفتارهایی که اگرچه بدون غرض و مرض در حال انجام است اما نمودی بسیار قبح آمیز و خلاف ارزش های پاک انسانی و اسلامی دارد. 
مرد و زن نامحرم برای اینکه در محیط مختلط ساعاتی را به اجبار در کنار هم می گذرانند سعی می کنند این مدت را به خوبی و خوشی و با خنده و تعریف خاطرات شخصی و خانوادگی و صمیمانه بگذرانند و جالب اینجاست که برای صمیمیت بیشتر و ایجاد جوی شاداب و غیرمتعصبانه از الفاظی صمیمانه و افعالی مفرد استفاده نموده و جدیدا به مدد تلاش شبانه روزی بنیاد خبرپراکنی بریتانیا((bbc؛ این روابط به خطاب قرار دادن همکار جنس مخالف با نام کوچک ختم شده است.

مدرنیته می خواهد اسلام نباشد

می خواهد هرچه انسان خواست همان شود ( اومانیسم). هیچ چیز در دنیا ارزش محصور شدن ندارد و هرآنچه انسان را وارد تنگناهایی قرار داد باید از صحنه روزگار محو شود.
هیچ چیز دارای قبح آشکار و پنهان در صورت و سیره خود نیست و اگر حتی دین بخواهد جلوی ما را در مواردی بگیرد و محدودمان کند باید به آن اعتراض کرد. چون گاهی خدا هم نمی تواند برای ما تصمیم گیری کند و حق داریم خدا را هم مواخذه کنیم. ( از سخنان اصلاح طلبان در روزنامه های رسمی کشور در دولت اصلاحات)
زن را مجبور کرده اند کار کند و سیستم کارت زنی را به او تحمیل کرده اند و در اتاقی که متشکل از مرد و زن هست محصورش کرده اند آنگاه به او مهر آزادی می زنند و او هم خوشحال است که آزادی اش سلب نشده و گام به گام مردان دارد طی مسیر می کند و فعالیت اجتماعی دارد.
زن برای اینکه روزگاری خوش داشته باشد نیازی نمی بیند بین خود و مردان دیوار کشیده و به حرف ها و شوخی های بی مورد آنان نخندد. زن امروز موثر بودن را در روابط بامردان می بیند و اگر حتی چادرش این آزادی رابطه را از او سلب کند باید کنارش بگذارد.

مردی که تمام روز را با زنان به مزاح و فکاهی می گذراند وقتی برای اندیشیدن به همسر خود و کانون گرم خانواده نمی یابد. 
خانم های اداره او را از این نظر تامین کرده اند و مرد مجرد حتی نیازی به ازدواج نمی بیند و زندگی خوب و خوشی را با زنان همکار و غیر همکار و دخترکان رنگین شهر می گذراند. نمایشگاهی از تمام رنگ ها و مدل ها وعشوه ها فرصتی برای اندیشیدن در حکمت آفرینش برای او نمی گذارد.

************************
مدرن باشیم اما به پاکی و عفت زهرا و به حجب و حیای علی که نه زهرا می گذاشت رویش را مردان غریبه شهر نظاره کنند و آشنای غریبان شهر باشد و نه علی به خود اجازه سلام کردن به زنان جوان را می داد.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...


/ 2 نظر / 7 بازدید
حسینی

...

حسان

کاش بانوان ما قبل از ورود به فعالیت های اجتماعی از خود می پرسیدند که اثر اجتماعی که آنها منتظر آنند بیشتر خواهد بود یا اثر اجتماعی که امثال مادر شهیدان باکری و چمران و... داشته اند و دارند. و آیا این بانوان نمیتوانند آنگونه باشند؟